Останні зареєстровані технології
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0620U000110 Технологія для системи первинної обробки радіолокаційних сигналів, від... 25-09-2020
0620U000109 Технологія прогнозування виникнення рецидивів у хворих на диференційов... 16-09-2020
0620U000108 Технологія профілактики виникнення рецидивів диференційованого раку щи... 16-09-2020
0620U000107 Телескопічний ендопротез при протезуванні ушкоджених хребців. 16-09-2020
0620U000106 Технологія створення транспедикулярного гвинта системи стабілізації хр... 16-09-2020
0620U000105 Спосіб виробництва інноваційних продуктів із зерна пшениці спельти 16-09-2020
0620U000104 Технологія пластики дефекту тазового дна після екстралеваторної евісце... 08-09-2020
0620U000103 Технологія відмежування серединної лапаротомної рани черевної стінки п... 08-09-2020
0620U000102 Технологія оцінки ефективності неоад’ювантної хіміотерапії вторинно-на... 27-08-2020
0620U000101 Технологія лікування ентеральної недостатності після мультіорганних вт... 27-08-2020
0620U000100 Визначення ризику розвитку вторинних солідних пухлин у хворих на хроні... 27-08-2020
0620U000099 Технологія хірургічного лікування вродженого кіфозу. 27-08-2020
0620U000098 Технологія вимірювання акустичних навантажень на газодинамічному модел... 27-08-2020
0620U000097 Технологія вирощування екологічної суниці в Правобережному Лісостепу У... 27-08-2020
0620U000096 Технологія профілактики негативного впливу на гормональний статус вагі... 13-08-2020
0620U000095 Технологія прогнозування розвитку дефіциту CD8+T-лімфоцитів у хворих н... 13-08-2020
0620U000094 Спосіб комбінованого ад'ювантного лікування раку ендометрія І-ІІ стаді... 13-08-2020
0620U000093 Технологія корекції порушень, що виникають за умов фетоплацентарної не... 13-08-2020
0620U000092 Немедикаментозна корекція станів у хворих на цукровий діабет 2 типу з... 13-08-2020
0620U000091 Комплексна терапія хворих на цукровий діабет 2 типу з гіперурикемією 13-08-2020
0620U000090 Технологія ендоваскулярного екстрасакулярного лікування фузіформних ан... 13-08-2020
0620U000089 Технологія одержання спеціального високоміцного чавуну з кулястим граф... 13-08-2020
0620U000088 Інформаційна технологія обробки сигналів в оглядових радіолокаційних с... 13-08-2020
0620U000087 Технологія механізованого дугового зварювання при ремонті магістральни... 13-08-2020
0620U000086 Технологічні основи одержання алюмінієвих лігатур та високоміцних лива... 13-08-2020
0620U000085 Інформаційна технологія дистанційної реєстрації загроз біобезпеці питн... 13-08-2020
0620U000084 Технологія оцінки стану процесів ліпопероксидації та антиоксидантної в... 01-07-2020
0620U000083 Технологія профілактики та лікування уражень шлунково-кишкового тракту... 01-07-2020
0620U000082 Технологія ендоваскулярної оклюзії аневризм аферентних судин артеріове... 25-06-2020
0620U000081 Високоточне визначення параметрів руху високодинамічних літальних апар... 10-06-2020
0620U000080 Технологія оцінки впливу паратипових факторів на формування високопрод... 26-05-2020
0620U000079 Технологія автоматизації процесу збору та передачі даних для формуван... 26-05-2020
0620U000078 Технологія обробки каналу нарізного ствола малого калібру для підвищен... 10-04-2020
0620U000077 Технологія діагностики ступеня активності запалення печінки у хворих н... 10-04-2020
0620U000076 Технологія діагностики ступеня стеатозу печінки у хворих на неалкоголь... 10-04-2020
0620U000075 Радіаційна технологія виготовлення бактерицидних медичних виробів із м... 10-04-2020
0620U000074 Технологія діагностики стеатозу печінки у хворих на неалкогольну жиров... 24-03-2020
0620U000073 Технологія неінвазивної діагностики активності неспецифічного виразков... 24-03-2020
0620U000072 Пошук релевантної інформації в соціальних мережах 19-03-2020
0620U000071 Інтелектуальна інформаційна технологія автономної навігації безпілотно... 04-03-2020
0620U000070 Інформаційна технологія забезпечення безпечного проходження водних суд... 04-03-2020
0620U000069 Універсальна ресурсозберігаюча технологія збирання льону 04-03-2020
0620U000068 Технологія створення мультисенсорної системи на базі БпЛА для високото... 04-03-2020
0620U000067 Технологія визначення ризику виникнення серцевої недостатності у хвори... 28-02-2020
0620U000066 Технологія одержання неохолоджуваного чутливого елемента для фотоприйм... 28-02-2020
0620U000065 Технологія оцінки віталітетної структури дерев, чагарників та їх компо... 14-02-2020
0620U000064 Гібридна технологія виготовлення біметалевих та багатошарових виробів... 14-02-2020
0620U000063 Технологія нарощування ex vivo мультипотентних мезенхімальних стовбуро... 14-02-2020
0620U000062 Технологія застосування інсектициду біологічного походження Сезар, р.... 14-02-2020
0620U000061 Технологія формування наноструктурованих сенсорних покрить на основі п... 14-02-2020
0620U000060 Оцінка носійства мутації в генах BRCA1/2 у пацієнтів, які зазнали впли... 07-02-2020
0620U000059 Технологія створення системи технічного зору для визначення взаємного... 07-02-2020
0620U000058 Медична технологія прогнозування рецидивів тріпотіння передсердь у хво... 07-02-2020
0620U000057 Технологія біопраймування для підвищення біологічної стійкості саджанц... 07-02-2020
0620U000056 Технологія процесів рафінування, легування, модифікування і електромаг... 07-02-2020
0620U000055 Технологія одержання дисперснозміцнених матеріалів на основі міді для... 07-02-2020
0620U000054 Технологія одержання виробів з корозійностійких жароміцних сплавів з в... 07-02-2020
0620U000053 Технологія одержання йоду високої чистоти. 31-01-2020
0620U000052 Технологія визначення підвищеного ризику розвитку розсіяного склерозу... 31-01-2020
0620U000051 Комплекс заходів зі стандартизації та індексації пренатальних ультразв... 31-01-2020
0620U000050 Технологія штучного інтелекту автономного управління для оперативно-та... 31-01-2020
0620U000049 Технологія отримання сумішевого біодизельного палива 31-01-2020
0620U000048 Визначення групи несприятливого перебігу захворювання хворих на хроніч... 31-01-2020
0620U000047 Технологія бактеріологічного виділення токсигенних штамів C.difficile 31-01-2020
0620U000046 Технологія оцінювання ефективності використання різних видів біодизель... 31-01-2020
0620U000045 Технологія оцінки терапевтичної ефективності препаратів IFN-β при реци... 31-01-2020
0620U000044 Технології чищення вакуумних поверхонь плазмою високочастотного розряд... 31-01-2020
0620U000043 Технологія одержання протимікробного засобу на основі модифікованого л... 31-01-2020
0620U000042 Технологія встановлення причинного зв’язку гіпертонічної хвороби з діє... 31-01-2020
0620U000041 Діагностика алергічних уражень шлунково-кишкового тракту у дітей раннь... 31-01-2020
0620U000040 Технологія одержання йоду «ч» з техногенних йодовмісних розчинів. 31-01-2020
0620U000039 Технологія створення комбінованого лікарського засобу протимікробної д... 31-01-2020
0620U000038 Технологія одержання протимікробного екстракту з культури Lactobacillu... 27-01-2020
0620U000037 Технологія створення фітобіотику «Vitis-Lact» 27-01-2020
0620U000036 Cпосіб прогнозування перебігу захворювання і результатів лікування пац... 27-01-2020
0620U000035 Технологія прогнозування перебігу гострого гепатиту В 27-01-2020
0620U000034 Технологія фарбування ооцист Cryptosporidium spp. для високодиференцій... 27-01-2020
0620U000033 Методика радіочастотної нейроабляції в лікуванні больового синдрому ко... 27-01-2020
0620U000032 Технологія створення протимікробного засобу для лікування acne vulgari... 27-01-2020
0620U000031 Технологія очистки води, що містить антибіотики 27-01-2020
0620U000030 Технологія покращення когнітивного статусу, рухової активності, біоеле... 24-01-2020
0620U000029 Технологія визначення факторів ризику функціональних порушень серцево-... 24-01-2020
0620U000028 Технологія лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію II стадії... 23-01-2020
0620U000027 Спосіб визначення термінів клінічного дебюту цукрового діабету 1-го ти... 23-01-2020
0620U000026 Інтраопераційна нейронавігація шляхом картування головного мозку. 23-01-2020
0620U000025 Технологія переробки сапропелітового вугілля окремих шахт ДП "Львіввуг... 23-01-2020
0620U000024 Технологія лікування когнітивних розладів при алкогольній залежності 23-01-2020
0620U000023 Технологія діагностики хронічної алкогольної інтоксикації 23-01-2020
0620U000022 Визначення генетичної схильності до раннього розвитку ішемічного інсул... 23-01-2020
0620U000021 Технологія лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію II стадії... 23-01-2020
0620U000020 Спосіб ефективності зниження маси тіла дітей та підлітків з ожирінням... 23-01-2020
0620U000019 Технологія пресового зварювання магнітокерованою дугою високонавантаже... 23-01-2020
0620U000018 Технологія вимірювання механічних параметрів деталі при обробці на авт... 23-01-2020
0620U000017 Технологія абляції зірчастого симпатичного вузла 23-01-2020
0620U000016 Технологія оцінки ефективності застосування пробіотика у хворих на лей... 23-01-2020
0620U000015 Подовження тривалості життя у Drosophila melanogaster внаслідок застос... 16-01-2020
0620U000014 Подовження тривалості життя в експерименті за допомогою послідовного з... 16-01-2020
0620U000013 Технологія впровадження комплексу організаційно-методичних заходів для... 16-01-2020
0620U000012 Спосіб ідентифікації мутації гена CALR 2-го типу (c.1154_1155insTTGTC)... 16-01-2020
0620U000011 Оцінка морфо-функціонального стану панкреатичних острівців при експери... 16-01-2020
0620U000010 Комплексна корекція кверцетином проявів метаболічного синдрому у людей... 16-01-2020
0620U000009 Комбіноване хірургічне лікування при грижах міжхребцевих дисків. 16-01-2020
0620U000008 Медична технологія діагностики та лікування неалкогольного стеатогепа... 16-01-2020
0620U000007 Спосіб лікування хворих на негоспітальну пневмонію середньотяжкого пер... 16-01-2020
0620U000006 Відновлення функції спинного мозку шляхом його інвазивної електростиму... 16-01-2020
0620U000005 Діагностика запально-інтоксикаційного перебігу пухлин головного мозку... 16-01-2020
0620U000004 Попередження радіоіндукованих порушень регуляції судинних реакцій за д... 16-01-2020
0620U000003 Технологія кислотного очищення теплоенергетичного обладнання від прод... 16-01-2020
0620U000002 Технологія ендоваскулярного лікування капілярних мальформацій 16-01-2020
0620U000001 Технологія скринінг-оцінки психомоторного розвитку дітей раннього віку... 16-01-2020
0619U000148 Медична технологія прогнозування розвитку гіпертензивного серця та пр... 28-12-2019
0619U000147 Модель для вивчення ефективності фіксації імплантованого алокомпозитно... 28-12-2019
0619U000146 Стрижень для апаратів зовнішньої фіксації при стабілізації кісткових ф... 28-12-2019
0619U000145 Інтелектуальна інформаційна технологія аналізу даних в геоінформаційни... 28-12-2019
0619U000144 Технологія вимірювання міжтілового проміжку при ендопротезуванні міжхр... 28-12-2019
0619U000143 Технологія корекції психовегетативних розладів у дітей, які зазнали... 28-12-2019
0619U000142 Малоінвазивний скринінг-метод реєстрації трансмукозної різниці потенці... 28-12-2019
0619U000141 Технологія моделювання фруктозно-індукованого стеатозу печінки в експе... 28-12-2019
0619U000140 Технологія ендопротезування міжхребцевого диска шийного відділу хребта 04-12-2019
0619U000139 Монокристалічний ендопротез міжхребцевого диска шийного відділу хребта... 04-12-2019
0619U000138 Хірургічне лікування хворих з дегенеративними захворюваннями та руйнув... 21-11-2019
0619U000137 Технологія пункційної вертебропластики ушкоджених тіл хребців 21-11-2019
0619U000136 Ендопротезування міжхребцевого диска шийного відділу хребта. 24-10-2019
0619U000135 Технологія діагностики туберкульозу з використанням нової молекулярно-... 24-10-2019
0619U000134 Технологія діагностики дисфункції крижово-клубового суглоба хребта 24-10-2019
0619U000133 Технологія виготовлення імплантаційного дегідратованого кісткового біо... 24-10-2019
0619U000132 Технологія визначення критерію резистентності мікобактерій туберкульоз... 24-10-2019
0619U000131 Технологія діагностики фіброзу печінки у хворих на неалкогольну жирову... 24-10-2019
0619U000130 Технологія ендоваскулярного лікування артеріовенозних мальформацій вер... 24-10-2019
0619U000129 Технологія неінвазивного контролю температури серця людини в умовах шт... 24-10-2019
0619U000128 Технологія розробки біосенсорних платформ та базових алгоритмів аналіз... 03-10-2019
0619U000127 Керування технологічними процесами одержання виливків з використанням... 03-10-2019
0619U000126 Створення генно-інженерних кон'югатів на основі специфічних одноланцюг... 03-10-2019
0619U000125 Дослідно-промислові технології виробництва нанопорошків MgF2 і MgAl2O4 02-10-2019
0619U000124 Дослідно-промислова технологія 3D-р керамічних обтічників з нанопорошк... 02-10-2019
0619U000123 Технологія виробництва прокату арматурного і кутиків сталевих із зноше... 02-10-2019
0619U000122 Спосіб прогнозування ризику розвитку остеопорозу у пацієнтів із цукро... 02-10-2019
0619U000121 Спосіб терапії окремих форм патоспермій 02-10-2019
0619U000120 Технологія одержання високоміцного чавуну на основі малоінерційного пі... 02-10-2019
0619U000119 Технологія одержання нової сполуки, що виявляє комплексну антидіабетич... 02-10-2019
0619U000118 Спосіб кріоконсервації мезенхімальних стовбурових клітин людини 02-10-2019
0619U000117 Спосіб стимуляції регенерації ушкоджених нервових клітин центральної н... 02-10-2019
0619U000116 Спосіб лікування стенозу дванадцятипалої кишки виразкового генезу 02-10-2019
0619U000115 Система автоматичного керування безпілотними літальними апаратами 02-10-2019
0619U000114 Спосіб оцінки ремієлінізуючого ефекту біологічно активних речовин при... 02-10-2019
0619U000113 Виробництво добазового, базового і сертифікованого насіння пшениці ози... 02-10-2019
0619U000112 Спосіб отримання культури експлантів аорти 02-10-2019
0619U000111 Спосіб визначення імунологічної реактивності організму у людей з втори... 02-10-2019
0619U000110 Дослідно-промислова технологія іскро-плазмового спікання ІЧ прозорих к... 02-10-2019
0619U000109 Технологія отримання високоякісних газових гідратів з генераторного г... 02-10-2019
0619U000108 Технологія прогнозування розвитку дефіциту NK-лімфоцитів у хворих на р... 02-09-2019
0619U000107 Передпроменева підготовка післяопераційних хворих на рак геніталій 02-09-2019
0619U000106 Технологічний процес спадкового модифікування з використанням дисперсн... 02-09-2019
0619U000079 Технологія лікування плоскоклітинного раку 02-09-2019
0619U000105 Спосіб інвазивної біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації не... 14-08-2019
0619U000104 Технологія діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей з... 14-08-2019
0619U000103 Технологія одержання багатошарових виробів на основі ливарних методів... 14-08-2019
0619U000102 Технологія діагностики фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі сп... 14-08-2019
0619U000101 Виготовлення якісної металопродукції із вторинних сплавів і низькосорт... 14-08-2019
0619U000100 Визначення ризику неконтрольованого перебігу бронхіальної астми у діте... 14-08-2019
0619U000099 Енергофективна технологія одержання високоякісної металопродукції з ви... 14-08-2019
0619U000098 Гібридна технологія отримання композиційних матеріалів на базі ливарни... 14-08-2019
0619U000097 Технологія одержання литих конструкцій малої металоємності, методологі... 14-08-2019
0619U000096 Метод ведення побічних реакцій на хіміотерапію у хворих на мультирезис... 14-08-2019
0619U000095 Спосіб біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації неясного гене... 14-08-2019
0619U000094 Технологія комплексного лікування хворих на саркому матки І–ІІ стадії 14-08-2019
0619U000093 Оптимізація застосування відеоторакоскопії при біопсії внутрішньогрудн... 14-08-2019
0619U000092 Технологія відеоторакоскопічної біопсії легені при синдромі легеневої... 14-08-2019
0619U000091 Алгоритм прогнозування тяжкості перебігу бронхіальної астми за клініко... 31-07-2019
0619U000090 Ресурсозберігаюча технологія отримання високоміцного чавуну з дрібнокр... 31-07-2019
0619U000089 Спосіб лікування персистуючої бронхіальної астми у дітей із різними фе... 31-07-2019
0619U000088 Cпосіб діагностики обструкції дрібних бронхів у хворих на бронхіальну... 31-07-2019
0619U000087 Технологія одержання композитів з комплексним зміцненням 31-07-2019
0619U000086 Метод діагностики підвищеного опору дихальних шляхів у хворих на бронх... 31-07-2019
0619U000085 Технологія діагностики тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної ме... 31-07-2019
0619U000084 Технологічні принципи здійснення зовнішніх впливів на формування струк... 31-07-2019
0619U000083 Інформаційна технологія виявлення просторово-часових координат підлідн... 31-07-2019
0619U000082 Спосіб відеоторакоскопічної біопсії легені при синдромі легеневої дисе... 31-07-2019
0619U000081 Технологія хірургічного лікування хворих на обмежені форми хіміорезис... 12-07-2019
0619U000080 Спосіб атипової резекції легені у хворих на обмежені форми хіміорезист... 12-07-2019
0619U000078 Спосіб морфологічної діагностики туберкульозної інфекції 12-07-2019
0619U000077 Спосіб попередньої класифікації архівних медичних зображень 12-07-2019
0619U000076 Технологія призначення скороченого 12-ти місячного курсу лікування на... 12-07-2019
0619U000075 Алгоритм призначення скорочених режимів антимікобактеріальної терапії... 12-07-2019
0619U000074 Методика застосування скороченого 12-місячного режиму антимікобактеріа... 12-07-2019
0619U000073 Технологія лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень у... 12-07-2019
0619U000072 Спосіб корекції функціонального стану ферментів антиоксидантної систем... 12-07-2019
0619U000071 Спосіб отримання діагностичного матеріалу від хворих на туберкульоз ді... 12-07-2019
0619U000070 Алгоритм лікування метотрексатом хворих на саркоїдоз органів дихання п... 12-07-2019
0619U000069 Лікування хворих на саркоїдоз легень 12-07-2019
0619U000068 Шкала оцінки рівня втоми у хворих на саркоїдоз органів дихання 08-07-2019
0619U000067 Технологія стабілізації бічного зв'язкового апарата колінного суглоба 08-07-2019
0619U000066 Спосіб лікування хворих на саркоїдоз легень II-III стадії при наявност... 08-07-2019
0619U000065 Технологія прогнозування результатів хірургічного лікування хворих на... 08-07-2019
0619U000064 Передпроменева підготовка хворих на рак голови та шиї 08-07-2019
0619U000063 Хірургічне лікування хворих з дегенеративними захворюваннями міжхребце... 08-07-2019
0619U000062 Спосіб одержання кардіоліпінового антигену для швидкого плазмореагінов... 08-07-2019
0619U000061 Технологія діагностики можливих післяопераційних ускладнень у хворих і... 08-07-2019
0619U000060 Оцінка ступеня вираженості перифокального набряку шкіри у хворих на вт... 27-06-2019
0619U000059 Технологія відновлення функції м'язів, відповідальних за постуральний... 27-06-2019