Останні зареєстровані технології
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0619U000128 Технологія розробки біосенсорних платформ та базових алгоритмів аналіз... 03-10-2019
0619U000127 Керування технологічними процесами одержання виливків з використанням... 03-10-2019
0619U000126 Створення генно-інженерних кон'югатів на основі специфічних одноланцюг... 03-10-2019
0619U000125 Дослідно-промислові технології виробництва нанопорошків MgF2 і MgAl2O4 02-10-2019
0619U000124 Дослідно-промислова технологія 3D-р керамічних обтічників з нанопорошк... 02-10-2019
0619U000123 Технологія виробництва прокату арматурного і кутиків сталевих із зноше... 02-10-2019
0619U000122 Спосіб прогнозування ризику розвитку остеопорозу у пацієнтів із цукро... 02-10-2019
0619U000121 Спосіб терапії окремих форм патоспермій 02-10-2019
0619U000120 Технологія одержання високоміцного чавуну на основі малоінерційного пі... 02-10-2019
0619U000119 Технологія одержання нової сполуки, що виявляє комплексну антидіабетич... 02-10-2019
0619U000118 Спосіб кріоконсервації мезенхімальних стовбурових клітин людини 02-10-2019
0619U000117 Спосіб стимуляції регенерації ушкоджених нервових клітин центральної н... 02-10-2019
0619U000116 Спосіб лікування стенозу дванадцятипалої кишки виразкового генезу 02-10-2019
0619U000115 Система автоматичного керування безпілотними літальними апаратами 02-10-2019
0619U000114 Спосіб оцінки ремієлінізуючого ефекту біологічно активних речовин при... 02-10-2019
0619U000113 Виробництво добазового, базового і сертифікованого насіння пшениці ози... 02-10-2019
0619U000112 Спосіб отримання культури експлантів аорти 02-10-2019
0619U000111 Спосіб визначення імунологічної реактивності організму у людей з втори... 02-10-2019
0619U000110 Дослідно-промислова технологія іскро-плазмового спікання ІЧ прозорих к... 02-10-2019
0619U000109 Технологія отримання високоякісних газових гідратів з генераторного г... 02-10-2019
0619U000108 Технологія прогнозування розвитку дефіциту NK-лімфоцитів у хворих на р... 02-09-2019
0619U000107 Передпроменева підготовка післяопераційних хворих на рак геніталій 02-09-2019
0619U000106 Технологічний процес спадкового модифікування з використанням дисперсн... 02-09-2019
0619U000079 Технологія лікування плоскоклітинного раку 02-09-2019
0619U000105 Спосіб інвазивної біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації не... 14-08-2019
0619U000104 Технологія діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей з... 14-08-2019
0619U000103 Технологія одержання багатошарових виробів на основі ливарних методів... 14-08-2019
0619U000102 Технологія діагностики фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі сп... 14-08-2019
0619U000101 Виготовлення якісної металопродукції із вторинних сплавів і низькосорт... 14-08-2019
0619U000100 Визначення ризику неконтрольованого перебігу бронхіальної астми у діте... 14-08-2019
0619U000099 Енергофективна технологія одержання високоякісної металопродукції з ви... 14-08-2019
0619U000098 Гібридна технологія отримання композиційних матеріалів на базі ливарни... 14-08-2019
0619U000097 Технологія одержання литих конструкцій малої металоємності, методологі... 14-08-2019
0619U000096 Метод ведення побічних реакцій на хіміотерапію у хворих на мультирезис... 14-08-2019
0619U000095 Спосіб біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації неясного гене... 14-08-2019
0619U000094 Технологія комплексного лікування хворих на саркому матки І–ІІ стадії 14-08-2019
0619U000093 Оптимізація застосування відеоторакоскопії при біопсії внутрішньогрудн... 14-08-2019
0619U000092 Технологія відеоторакоскопічної біопсії легені при синдромі легеневої... 14-08-2019
0619U000091 Алгоритм прогнозування тяжкості перебігу бронхіальної астми за клініко... 31-07-2019
0619U000090 Ресурсозберігаюча технологія отримання високоміцного чавуну з дрібнокр... 31-07-2019
0619U000089 Спосіб лікування персистуючої бронхіальної астми у дітей із різними фе... 31-07-2019
0619U000088 Cпосіб діагностики обструкції дрібних бронхів у хворих на бронхіальну... 31-07-2019
0619U000087 Технологія одержання композитів з комплексним зміцненням 31-07-2019
0619U000086 Метод діагностики підвищеного опору дихальних шляхів у хворих на бронх... 31-07-2019
0619U000085 Технологія діагностики тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної ме... 31-07-2019
0619U000084 Технологічні принципи здійснення зовнішніх впливів на формування струк... 31-07-2019
0619U000083 Інформаційна технологія виявлення просторово-часових координат підлідн... 31-07-2019
0619U000082 Спосіб відеоторакоскопічної біопсії легені при синдромі легеневої дисе... 31-07-2019
0619U000081 Технологія хірургічного лікування хворих на обмежені форми хіміорезис... 12-07-2019
0619U000080 Спосіб атипової резекції легені у хворих на обмежені форми хіміорезист... 12-07-2019
0619U000078 Спосіб морфологічної діагностики туберкульозної інфекції 12-07-2019
0619U000077 Спосіб попередньої класифікації архівних медичних зображень 12-07-2019
0619U000076 Технологія призначення скороченого 12-ти місячного курсу лікування на... 12-07-2019
0619U000075 Алгоритм призначення скорочених режимів антимікобактеріальної терапії... 12-07-2019
0619U000074 Методика застосування скороченого 12-місячного режиму антимікобактеріа... 12-07-2019
0619U000073 Технологія лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень у... 12-07-2019
0619U000072 Спосіб корекції функціонального стану ферментів антиоксидантної систем... 12-07-2019
0619U000071 Спосіб отримання діагностичного матеріалу від хворих на туберкульоз ді... 12-07-2019
0619U000070 Алгоритм лікування метотрексатом хворих на саркоїдоз органів дихання п... 12-07-2019
0619U000069 Лікування хворих на саркоїдоз легень 12-07-2019
0619U000068 Шкала оцінки рівня втоми у хворих на саркоїдоз органів дихання 08-07-2019
0619U000067 Технологія стабілізації бічного зв'язкового апарата колінного суглоба 08-07-2019
0619U000066 Спосіб лікування хворих на саркоїдоз легень II-III стадії при наявност... 08-07-2019
0619U000065 Технологія прогнозування результатів хірургічного лікування хворих на... 08-07-2019
0619U000064 Передпроменева підготовка хворих на рак голови та шиї 08-07-2019
0619U000063 Хірургічне лікування хворих з дегенеративними захворюваннями міжхребце... 08-07-2019
0619U000062 Спосіб одержання кардіоліпінового антигену для швидкого плазмореагінов... 08-07-2019
0619U000061 Технологія діагностики можливих післяопераційних ускладнень у хворих і... 08-07-2019
0619U000060 Оцінка ступеня вираженості перифокального набряку шкіри у хворих на вт... 27-06-2019
0619U000059 Технологія відновлення функції м'язів, відповідальних за постуральний... 27-06-2019
0619U000058 Спосіб корекції імунометаболічного профілю у дорослих, хворих на рекур... 27-06-2019
0619U000057 Технологія виробництва рейок з загартованими бічними гранями підвищено... 27-06-2019
0619U000056 Технологія виплавки і позапічної обробки рейкової сталі. 27-06-2019
0619U000055 Виробництво добазового, базового і сертифікованого насіння пшениці яро... 27-06-2019
0619U000054 Технологія термічної обробки рейок типу Р65 з загартованими бічними гр... 27-06-2019
0619U000053 Технологія вирощування пшениці м'якої озимої в Лісостепу України. 27-06-2019