Останні зареєстровані технології
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0620U000004 Попередження радіоіндукованих порушень регуляції судинних реакцій за д... 16-12-2020
0620U000015 Подовження тривалості життя у Drosophila melanogaster внаслідок застос... 16-01-2020
0620U000014 Подовження тривалості життя в експерименті за допомогою послідовного з... 16-01-2020
0620U000013 Технологія впровадження комплексу організаційно-методичних заходів для... 16-01-2020
0620U000012 Спосіб ідентифікації мутації гена CALR 2-го типу (c.1154_1155insTTGTC)... 16-01-2020
0620U000011 Оцінка морфо-функціонального стану панкреатичних острівців при експери... 16-01-2020
0620U000010 Комплексна корекція кверцетином проявів метаболічного синдрому у людей... 16-01-2020
0620U000009 Комбіноване хірургічне лікування при грижах міжхребцевих дисків. 16-01-2020
0620U000008 Медична технологія діагностики та лікування неалкогольного стеатогепа... 16-01-2020
0620U000007 Спосіб лікування хворих на негоспітальну пневмонію середньотяжкого пер... 16-01-2020
0620U000006 Відновлення функції спинного мозку шляхом його інвазивної електростиму... 16-01-2020
0620U000005 Діагностика запально-інтоксикаційного перебігу пухлин головного мозку... 16-01-2020
0620U000003 Технологія кислотного очищення теплоенергетичного обладнання від прод... 16-01-2020
0620U000002 Технологія ендоваскулярного лікування капілярних мальформацій 16-01-2020
0620U000001 Технологія скринінг-оцінки психомоторного розвитку дітей раннього віку... 16-01-2020
0619U000148 Медична технологія прогнозування розвитку гіпертензивного серця та пр... 28-12-2019
0619U000147 Модель для вивчення ефективності фіксації імплантованого алокомпозитно... 28-12-2019
0619U000146 Стрижень для апаратів зовнішньої фіксації при стабілізації кісткових ф... 28-12-2019
0619U000145 Інтелектуальна інформаційна технологія аналізу даних в геоінформаційни... 28-12-2019
0619U000144 Технологія вимірювання міжтілового проміжку при ендопротезуванні міжхр... 28-12-2019
0619U000143 Технологія корекції психовегетативних розладів у дітей, які зазнали... 28-12-2019
0619U000142 Малоінвазивний скринінг-метод реєстрації трансмукозної різниці потенці... 28-12-2019
0619U000141 Технологія моделювання фруктозно-індукованого стеатозу печінки в експе... 28-12-2019
0619U000140 Технологія ендопротезування міжхребцевого диска шийного відділу хребта 04-12-2019
0619U000139 Монокристалічний ендопротез міжхребцевого диска шийного відділу хребта... 04-12-2019
0619U000138 Хірургічне лікування хворих з дегенеративними захворюваннями та руйнув... 21-11-2019
0619U000137 Технологія пункційної вертебропластики ушкоджених тіл хребців 21-11-2019
0619U000136 Ендопротезування міжхребцевого диска шийного відділу хребта. 24-10-2019
0619U000135 Технологія діагностики туберкульозу з використанням нової молекулярно-... 24-10-2019
0619U000134 Технологія діагностики дисфункції крижово-клубового суглоба хребта 24-10-2019
0619U000133 Технологія виготовлення імплантаційного дегідратованого кісткового біо... 24-10-2019
0619U000132 Технологія визначення критерію резистентності мікобактерій туберкульоз... 24-10-2019
0619U000131 Технологія діагностики фіброзу печінки у хворих на неалкогольну жирову... 24-10-2019
0619U000130 Технологія ендоваскулярного лікування артеріовенозних мальформацій вер... 24-10-2019
0619U000129 Технологія неінвазивного контролю температури серця людини в умовах шт... 24-10-2019
0619U000128 Технологія розробки біосенсорних платформ та базових алгоритмів аналіз... 03-10-2019
0619U000127 Керування технологічними процесами одержання виливків з використанням... 03-10-2019
0619U000126 Створення генно-інженерних кон'югатів на основі специфічних одноланцюг... 03-10-2019
0619U000125 Дослідно-промислові технології виробництва нанопорошків MgF2 і MgAl2O4 02-10-2019
0619U000124 Дослідно-промислова технологія 3D-р керамічних обтічників з нанопорошк... 02-10-2019
0619U000123 Технологія виробництва прокату арматурного і кутиків сталевих із зноше... 02-10-2019
0619U000122 Спосіб прогнозування ризику розвитку остеопорозу у пацієнтів із цукро... 02-10-2019
0619U000121 Спосіб терапії окремих форм патоспермій 02-10-2019
0619U000120 Технологія одержання високоміцного чавуну на основі малоінерційного пі... 02-10-2019
0619U000119 Технологія одержання нової сполуки, що виявляє комплексну антидіабетич... 02-10-2019
0619U000118 Спосіб кріоконсервації мезенхімальних стовбурових клітин людини 02-10-2019
0619U000117 Спосіб стимуляції регенерації ушкоджених нервових клітин центральної н... 02-10-2019
0619U000116 Спосіб лікування стенозу дванадцятипалої кишки виразкового генезу 02-10-2019
0619U000115 Система автоматичного керування безпілотними літальними апаратами 02-10-2019
0619U000114 Спосіб оцінки ремієлінізуючого ефекту біологічно активних речовин при... 02-10-2019
0619U000113 Виробництво добазового, базового і сертифікованого насіння пшениці ози... 02-10-2019
0619U000112 Спосіб отримання культури експлантів аорти 02-10-2019
0619U000111 Спосіб визначення імунологічної реактивності організму у людей з втори... 02-10-2019
0619U000110 Дослідно-промислова технологія іскро-плазмового спікання ІЧ прозорих к... 02-10-2019
0619U000109 Технологія отримання високоякісних газових гідратів з генераторного г... 02-10-2019
0619U000108 Технологія прогнозування розвитку дефіциту NK-лімфоцитів у хворих на р... 02-09-2019
0619U000107 Передпроменева підготовка післяопераційних хворих на рак геніталій 02-09-2019
0619U000106 Технологічний процес спадкового модифікування з використанням дисперсн... 02-09-2019
0619U000079 Технологія лікування плоскоклітинного раку 02-09-2019
0619U000105 Спосіб інвазивної біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації не... 14-08-2019
0619U000104 Технологія діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей з... 14-08-2019
0619U000103 Технологія одержання багатошарових виробів на основі ливарних методів... 14-08-2019
0619U000102 Технологія діагностики фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі сп... 14-08-2019
0619U000101 Виготовлення якісної металопродукції із вторинних сплавів і низькосорт... 14-08-2019
0619U000100 Визначення ризику неконтрольованого перебігу бронхіальної астми у діте... 14-08-2019
0619U000099 Енергофективна технологія одержання високоякісної металопродукції з ви... 14-08-2019
0619U000098 Гібридна технологія отримання композиційних матеріалів на базі ливарни... 14-08-2019
0619U000097 Технологія одержання литих конструкцій малої металоємності, методологі... 14-08-2019
0619U000096 Метод ведення побічних реакцій на хіміотерапію у хворих на мультирезис... 14-08-2019
0619U000095 Спосіб біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації неясного гене... 14-08-2019
0619U000094 Технологія комплексного лікування хворих на саркому матки І–ІІ стадії 14-08-2019
0619U000093 Оптимізація застосування відеоторакоскопії при біопсії внутрішньогрудн... 14-08-2019
0619U000092 Технологія відеоторакоскопічної біопсії легені при синдромі легеневої... 14-08-2019
0619U000091 Алгоритм прогнозування тяжкості перебігу бронхіальної астми за клініко... 31-07-2019
0619U000090 Ресурсозберігаюча технологія отримання високоміцного чавуну з дрібнокр... 31-07-2019
0619U000089 Спосіб лікування персистуючої бронхіальної астми у дітей із різними фе... 31-07-2019
0619U000088 Cпосіб діагностики обструкції дрібних бронхів у хворих на бронхіальну... 31-07-2019
0619U000087 Технологія одержання композитів з комплексним зміцненням 31-07-2019
0619U000086 Метод діагностики підвищеного опору дихальних шляхів у хворих на бронх... 31-07-2019
0619U000085 Технологія діагностики тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної ме... 31-07-2019
0619U000084 Технологічні принципи здійснення зовнішніх впливів на формування струк... 31-07-2019
0619U000083 Інформаційна технологія виявлення просторово-часових координат підлідн... 31-07-2019
0619U000082 Спосіб відеоторакоскопічної біопсії легені при синдромі легеневої дисе... 31-07-2019
0619U000081 Технологія хірургічного лікування хворих на обмежені форми хіміорезис... 12-07-2019
0619U000080 Спосіб атипової резекції легені у хворих на обмежені форми хіміорезист... 12-07-2019
0619U000078 Спосіб морфологічної діагностики туберкульозної інфекції 12-07-2019
0619U000077 Спосіб попередньої класифікації архівних медичних зображень 12-07-2019
0619U000076 Технологія призначення скороченого 12-ти місячного курсу лікування на... 12-07-2019
0619U000075 Алгоритм призначення скорочених режимів антимікобактеріальної терапії... 12-07-2019
0619U000074 Методика застосування скороченого 12-місячного режиму антимікобактеріа... 12-07-2019
0619U000073 Технологія лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень у... 12-07-2019
0619U000072 Спосіб корекції функціонального стану ферментів антиоксидантної систем... 12-07-2019
0619U000071 Спосіб отримання діагностичного матеріалу від хворих на туберкульоз ді... 12-07-2019
0619U000070 Алгоритм лікування метотрексатом хворих на саркоїдоз органів дихання п... 12-07-2019
0619U000069 Лікування хворих на саркоїдоз легень 12-07-2019
0619U000068 Шкала оцінки рівня втоми у хворих на саркоїдоз органів дихання 08-07-2019
0619U000067 Технологія стабілізації бічного зв'язкового апарата колінного суглоба 08-07-2019
0619U000066 Спосіб лікування хворих на саркоїдоз легень II-III стадії при наявност... 08-07-2019
0619U000065 Технологія прогнозування результатів хірургічного лікування хворих на... 08-07-2019
0619U000064 Передпроменева підготовка хворих на рак голови та шиї 08-07-2019
0619U000063 Хірургічне лікування хворих з дегенеративними захворюваннями міжхребце... 08-07-2019
0619U000062 Спосіб одержання кардіоліпінового антигену для швидкого плазмореагінов... 08-07-2019
0619U000061 Технологія діагностики можливих післяопераційних ускладнень у хворих і... 08-07-2019
0619U000060 Оцінка ступеня вираженості перифокального набряку шкіри у хворих на вт... 27-06-2019
0619U000059 Технологія відновлення функції м'язів, відповідальних за постуральний... 27-06-2019
0619U000058 Спосіб корекції імунометаболічного профілю у дорослих, хворих на рекур... 27-06-2019
0619U000057 Технологія виробництва рейок з загартованими бічними гранями підвищено... 27-06-2019
0619U000056 Технологія виплавки і позапічної обробки рейкової сталі. 27-06-2019
0619U000055 Виробництво добазового, базового і сертифікованого насіння пшениці яро... 27-06-2019
0619U000054 Технологія термічної обробки рейок типу Р65 з загартованими бічними гр... 27-06-2019
0619U000053 Технологія вирощування пшениці м'якої озимої в Лісостепу України. 27-06-2019