Останні зареєстровані технології
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0621U000088 Спосіб лікування пацієнтів після мозкового півкульового ішемічного інс... 11-10-2021
0621U000087 Спосіб ультразвукової навігації для визначення положення зон росту у д... 11-10-2021
0621U000086 Розробка методу полімеразної ланцюгової реакції довжин рестрикційних ф... 11-10-2021
0621U000085 Технологія клінічної оцінки репаративного процесу в гнійній рані 11-10-2021
0621U000084 Технологія комплексного лікування пацієнтів після мозкового півкульово... 11-10-2021
0621U000083 Технологія інтегрованої 2D діагностики електричної нестабільності шлун... 11-10-2021
0621U000082 Застосування церуплазміну при гострому остеомієліті тіла нижньої щелеп... 11-10-2021
0621U000081 Застосування церулоплазміну для стимуляції остеогенезу при двобічних п... 11-10-2021
0621U000080 Технологія безпошукового кореляційно-інтерферометричного пеленгування... 11-10-2021
0621U000079 Технологія зносостійкого дугового наплавлення порошковими дротами стал... 11-10-2021
0621U000078 Технологія лікування пацієнтів з флегмонами щелепно – лицевої локаліза... 01-10-2021
0621U000077 Профілактика прееклампсії у вагітних жінок із ожирінням 01-10-2021
0621U000076 Технологія клінічної оцінки регенеративних процесів в операційних рана... 01-10-2021
0621U000075 Технологія хіміопроменевого лікування раку гортані та гортаноглотки у... 01-10-2021
0621U000074 Спосіб тотальної реконструктивної отопластики в людей із доліхоцефаліч... 01-10-2021
0621U000073 Технологія лікування місцевих променевих виразок шкіри 01-10-2021
0621U000072 Спосіб підготовки устриць до гіпотермічного зберігання для подовження... 01-10-2021
0621U000071 Спосіб оцінки ефективності лікування плоскоклітинного раку гортані та... 01-10-2021
0621U000070 Технологія плазмово-порошкового наплавлення деталей нафтогазової запір... 01-10-2021
0621U000069 Технологія попередження розвитку системного хронічного запалення у онк... 22-09-2021
0621U000068 Технологія синтезу банків фільтрів на основі частотної вибірки 22-09-2021
0621U000067 Технологія визначення екологічного ризику онкологічної патології 22-09-2021
0621U000066 Ендопротез міжхребцевого диска шийного відділу хребта при хірургічному... 22-09-2021
0621U000065 Технологія отримання композитного сорбенту «силікагель-Na2SO4». 22-09-2021
0621U000064 Медична технологія лікування холангіту, що ускладнений рубцевою непрох... 22-09-2021
0621U000063 Технологія підтримки прийняття медичних рішень при сумісному застосува... 22-09-2021
0621U000062 Технологія отримання композитного сорбенту «силікагель- CH3COONa». 04-08-2021
0621U000061 Технологія прогнозування загального виживання хворих на хронічну лімфо... 04-08-2021
0621U000060 Технологія визначення радіаційних нейроофтальмічних ефектів 04-08-2021
0621U000059 Технологія покращення експлуатаційних властивостей виробів машинобудув... 04-08-2021
0621U000058 Інформаційна мовленнєва система перетворення спонтанного мовлення на т... 04-08-2021
0621U000057 Медична технологія диференціальної діагностики та методів лікування си... 04-08-2021
0621U000056 Спосіб медикаментозної терапії пацієнтів із ортопедичними проявами хв... 04-08-2021
0621U000055 Технологія зварювання модифікованих кавітаційностійких мартенситних с... 04-08-2021
0621U000054 Технологія комп'ютерної підтримки процедури реабілітації залежних паці... 04-06-2021
0621U000053 Технологія регенерації (реставрації) потужних електровакуумних прилад... 04-06-2021
0621U000052 Формування структури і властивостей алюмінієвих, магнієвих і титанових... 27-05-2021
0621U000051 Гель для корекції простатиту та відновлення функції передміхурової зал... 27-05-2021
0621U000050 Технологія дистанційного онлайн моніторингу та обробки даних психічног... 21-05-2021
0621U000049 Спосіб дослідження стану вуглеводного обміну людини 21-05-2021
0621U000048 Новітня гібридна ливарно-СВС технологія виготовлення пласких тонкостін... 16-04-2021
0621U000047 Технологія виробництва органічних багатошарових чипсів 16-04-2021
0621U000046 Інтелектуальна технологія комп’ютерного розуміння природномовних текст... 31-03-2021
0621U000045 Технологія неінвазивної діагностики ступеня стеатозу печінки у дітей з... 31-03-2021
0621U000044 Технологія одношарового наплавлення корозійностійких сталей і сплавів,... 31-03-2021
0621U000043 Технологія хірургічної корекції мітральної недостатності в поєднанні з... 31-03-2021
0621U000042 Технологія неінвазивної діагностики стеатозу печінки у дітей з ожирінн... 11-03-2021
0621U000041 Медична технологія прогнозування розвитку гострого тканинного гіпертен... 26-02-2021
0621U000040 Технологія наноструктурування мультиспектральних халькогалогенідних ст... 26-02-2021
0621U000039 Медична технологія визначення об`єму та ступеню термічного ураження тк... 26-02-2021
0621U000038 Медична технологія послідовного місцевого та загального лікування глиб... 26-02-2021
0621U000037 Медична технологія лікування трофічних ран 26-02-2021
0621U000036 Спосіб отримання органотипової культури клітин щитоподібної залози щур... 26-02-2021
0621U000035 Технологія оздоровчих пастильних виробів на основі рослинної сировини. 17-02-2021
0621U000034 Технологія оздоровчих безклейковинних маффінів 17-02-2021
0621U000033 Технологія вирощування соняшнику за комбінованого використання мікродо... 17-02-2021
0621U000032 Програмно-апаратний комплекс акустичного моніторингу, виявлення і пеле... 17-02-2021
0621U000031 Технологія неінвазивної діагностики фіброзу печінки у хворих на хроніч... 17-02-2021
0621U000030 Технологія кремово-збивних цукерок з використанням насіння чіа 17-02-2021
0621U000029 Технологія карамелі підвищеної харчової цінності 17-02-2021
0621U000028 Технологія хліба житньо-пшеничного підвищеної харчової цінності 17-02-2021
0621U000027 Технологія глазурі кондитерської з виноградними порошками 17-02-2021
0621U000026 Автоматизована технологія управління диханням 05-02-2021
0621U000025 Технологія отримання вакцини для профілактики та лікування псевдомоноз... 05-02-2021
0621U000024 Технологія одержання протимікробної композиції на основі безклітинного... 05-02-2021
0621U000023 Екологічно безпечна технологія контролю структури та складу газорідинн... 05-02-2021
0621U000022 Інформаційна технологія інтелектуального управління конфліктними ситуа... 05-02-2021
0621U000021 Комплексна технологія покращення експлуатаційних властивостей виробів... 05-02-2021
0621U000020 Технологія штучного інтелекту для створення алгоритмів виконання різно... 05-02-2021
0621U000019 Технологія прогнозування ризику розвитку дисфункції міокарда у осіб із... 05-02-2021
0621U000018 Пластика задньої стінки хребтового каналу перфорованим нерезорбованим... 02-02-2021
0621U000017 Технологія визначення імовірності зниження поствакцинального імунітету... 02-02-2021
0621U000016 Технологія здійснення комбінованої профілактики грипу та грипоподібних... 02-02-2021
0621U000015 Технологія прогнозування серцевої недостатності у хворих з міокардитом 02-02-2021
0621U000014 Технологія інтелектуального управління гібридними системами в умовах н... 02-02-2021
0621U000013 Визначення хондрогенної активності збагаченої тромбоцитами плазми (ЗТП... 02-02-2021
0621U000012 Медична технологія визначення кардіотоксичності протипухлинних препара... 02-02-2021
0621U000011 Спосіб прогнозування прогресування атеросклеротичного процесу у хворих... 02-02-2021
0621U000010 Малоінвазивне лікування пухлин хребта. 02-02-2021
0621U000009 Хірургічне лікування внутрішньомозкових пухлин, що уражають глибинні в... 02-02-2021
0621U000008 Комплекс діагностичних заходів щодо визначення в структурах хоріона/пл... 02-02-2021
0621U000007 Технологія інвазійної діагностики та коронарного стентування пацієнтів... 02-02-2021
0621U000006 Технологія оцінки придатності сільськогосподарських угідь для запровад... 02-02-2021
0621U000005 Визначення ризику розвитку агресивної поведінки у дітей. 02-02-2021
0621U000004 Інтраопераційний електронейромоніторинг черепних нервів із використанн... 02-02-2021
0621U000003 Технологія приладо-комп’ютерної підтримки лікування адиктивних пацієнт... 02-02-2021
0621U000002 Технологія організації профілактики, виявлення, діагностики та лікуван... 06-01-2021
0621U000001 Технологія діагностики та профілактики психічних розладів у внутрішньо... 06-01-2021
0620U000158 Спосіб діагностики гіперчутливості до протитуберкульозних препаратів у... 30-12-2020
0620U000157 Спосіб прогнозування неконтрольованого перебігу бронхіальної астми 30-12-2020
0620U000156 Технологія діагностики та терапії психічних розладів у внутрішньо... 30-12-2020
0620U000155 Технологія метафілактичного лікування кальцій-оксалатного нефролітіазу... 30-12-2020
0620U000154 Спосіб діагностики вегетативно-трофічних розладів у осіб з лійкоподібн... 30-12-2020
0620U000153 Технологія діагностики сімейних та вторинних гіперхолестеринемій 30-12-2020
0620U000152 Технологія лікування фармакорезистентного змішаного епізоду біполярног... 28-12-2020
0620U000151 Технологія лікування осіб з порушенням адаптації та депресивними розл... 28-12-2020
0620U000150 Технологія алокомпозитного ендопротезування. 28-12-2020
0620U000149 Технологія використання зелених добавок для стимуляції метанового бро... 28-12-2020
0620U000148 Технологія лікування фармакорезистентного шизоафективного розладу зміш... 28-12-2020
0620U000147 Виготовлення ґрунтових субстратів на основі місцевих сировинних ресурс... 28-12-2020
0620U000146 Технологія корекції аортальної вади та патології аорти вади у вагітно... 28-12-2020
0620U000145 Технологія комбінованої терапії фармакорезистентного змішаного епізоду... 28-12-2020
0620U000144 Пристрій, за допомогою якого виконують вправлення заднього фіксованого... 28-12-2020
0620U000143 Технологія лікування хворих з розладами адаптації внаслідок постійного... 28-12-2020
0620U000142 Медична технологія удосконалення ранньої діагностики ендотеліальної ди... 18-12-2020
0620U000141 Скринінг геріатричних синдромів (ГС: старечої астенії, падінь та сарко... 18-12-2020
0620U000140 Спосіб двохетапної діагностики вторинного остеопорозу в осіб із хвороб... 18-12-2020
0620U000139 Спосіб прогнозування тривалості життя у хворих на ішемічну хворобу сер... 18-12-2020
0620U000138 Транслокація передньої стулки мітрального клапана до фіброзного кільця... 18-12-2020
0620U000137 Технологія неінвазивного контролю гемодинаміки на етапах операції коро... 18-12-2020
0620U000136 Технологія заміщення післярезекційного дефекту періацетабуляної ділянк... 10-12-2020
0620U000135 Технологія кодування та декодування цифрової інформації у вигляді біто... 10-12-2020
0620U000134 Ш-подібна пластика лівого передсердя при лівій атріомегалії 10-12-2020
0620U000133 Медична технологія удосконалення діагностики фенотипів хронічного обст... 10-12-2020
0620U000132 Комплексне застосування ультразвукового та цитологічного досліджень дл... 10-12-2020
0620U000131 Спосіб визначення тактики хірургічного лікування мікрокарцином щитопод... 10-12-2020
0620U000130 Діагностика ушкоджень передньо-латеральної нестабільності гомілковосто... 10-12-2020
0620U000129 Технологія використання картонної тари під час виготовлення та зберіга... 10-12-2020
0620U000128 Технологія виготовлення мікрофільмів страхового фонду документації з в... 10-12-2020
0620U000127 Інформаційна технологія комплексного розпізнавання радіовипромінюючих... 10-12-2020
0620U000126 Алгоритм супресивної терапії пролактиноми в залежності від клініко-гор... 10-12-2020
0620U000125 Технологія створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформа... 10-12-2020
0620U000124 Скринінг акромегалії на етапах первинної та вторинної медичної допомог... 10-12-2020
0620U000123 Технологія комбінованого лікування гемангіом та дифузних форм артеріов... 10-12-2020
0620U000122 Автоматизовані цифрові технології для технологічних операцій контролю... 10-12-2020
0620U000121 Технологія прогнозування результатів ендопротезування колінного суглоб... 10-12-2020
0620U000120 Cпосіб діагностики гіпертрофічної кардіоміопатії 10-12-2020
0620U000119 Технологія комбінованої ЕКГ та пульсометричної діагностики 23-11-2020
0620U000118 Спосіб визначення внутрішньосуглобового тиску у кульшовому суглобі в... 23-11-2020
0620U000117 Технологія оцінки ризиків погіршення здоров’я підлітків в процесі їх п... 23-11-2020
0620U000116 Технологія оптимізації фізичної активності підлітків із вторинними кар... 23-11-2020
0620U000115 Технологія етапної реабілітації дітей та підлітків з цукровим діабето... 23-11-2020
0620U000114 Технологія контролю якості багатокомпонентної сировини для біогазових... 23-11-2020
0620U000113 Технологія комплексного застосування стимуляторів азотфіксації в агрот... 23-11-2020
0620U000112 Технологія комплексного забезпечення ефективного гемостазу у хворих на... 23-11-2020
0620U000111 Технологія визначення періоду статевого розвитку дітей та підлітків за... 23-11-2020
0620U000110 Технологія для системи первинної обробки радіолокаційних сигналів, від... 25-09-2020
0620U000109 Технологія прогнозування виникнення рецидивів у хворих на диференційов... 16-09-2020
0620U000108 Технологія профілактики виникнення рецидивів диференційованого раку щи... 16-09-2020
0620U000107 Телескопічний ендопротез при протезуванні ушкоджених хребців. 16-09-2020
0620U000106 Технологія створення транспедикулярного гвинта системи стабілізації хр... 16-09-2020
0620U000105 Спосіб виробництва інноваційних продуктів із зерна пшениці спельти 16-09-2020
0620U000104 Технологія пластики дефекту тазового дна після екстралеваторної евісце... 08-09-2020
0620U000103 Технологія відмежування серединної лапаротомної рани черевної стінки п... 08-09-2020
0620U000102 Технологія оцінки ефективності неоад’ювантної хіміотерапії вторинно-на... 27-08-2020
0620U000101 Технологія лікування ентеральної недостатності після мультіорганних вт... 27-08-2020
0620U000100 Визначення ризику розвитку вторинних солідних пухлин у хворих на хроні... 27-08-2020
0620U000099 Технологія хірургічного лікування вродженого кіфозу. 27-08-2020
0620U000098 Технологія вимірювання акустичних навантажень на газодинамічному модел... 27-08-2020
0620U000097 Технологія вирощування екологічної суниці в Правобережному Лісостепу У... 27-08-2020
0620U000096 Технологія профілактики негативного впливу на гормональний статус вагі... 13-08-2020
0620U000095 Технологія прогнозування розвитку дефіциту CD8+T-лімфоцитів у хворих н... 13-08-2020
0620U000094 Спосіб комбінованого ад'ювантного лікування раку ендометрія І-ІІ стаді... 13-08-2020
0620U000093 Технологія корекції порушень, що виникають за умов фетоплацентарної не... 13-08-2020
0620U000092 Немедикаментозна корекція станів у хворих на цукровий діабет 2 типу з... 13-08-2020
0620U000091 Комплексна терапія хворих на цукровий діабет 2 типу з гіперурикемією 13-08-2020
0620U000090 Технологія ендоваскулярного екстрасакулярного лікування фузіформних ан... 13-08-2020
0620U000089 Технологія одержання спеціального високоміцного чавуну з кулястим граф... 13-08-2020
0620U000088 Інформаційна технологія обробки сигналів в оглядових радіолокаційних с... 13-08-2020
0620U000087 Технологія механізованого дугового зварювання при ремонті магістральни... 13-08-2020
0620U000086 Технологічні основи одержання алюмінієвих лігатур та високоміцних лива... 13-08-2020
0620U000085 Інформаційна технологія дистанційної реєстрації загроз біобезпеці питн... 13-08-2020
0620U000084 Технологія оцінки стану процесів ліпопероксидації та антиоксидантної в... 01-07-2020
0620U000083 Технологія профілактики та лікування уражень шлунково-кишкового тракту... 01-07-2020
0620U000082 Технологія ендоваскулярної оклюзії аневризм аферентних судин артеріове... 25-06-2020
0620U000081 Високоточне визначення параметрів руху високодинамічних літальних апар... 10-06-2020
0620U000080 Технологія оцінки впливу паратипових факторів на формування високопрод... 26-05-2020
0620U000079 Технологія автоматизації процесу збору та передачі даних для формуван... 26-05-2020
0620U000078 Технологія обробки каналу нарізного ствола малого калібру для підвищен... 10-04-2020
0620U000077 Технологія діагностики ступеня активності запалення печінки у хворих н... 10-04-2020
0620U000076 Технологія діагностики ступеня стеатозу печінки у хворих на неалкоголь... 10-04-2020
0620U000075 Радіаційна технологія виготовлення бактерицидних медичних виробів із м... 10-04-2020
0620U000074 Технологія діагностики стеатозу печінки у хворих на неалкогольну жиров... 24-03-2020
0620U000073 Технологія неінвазивної діагностики активності неспецифічного виразков... 24-03-2020
0620U000072 Пошук релевантної інформації в соціальних мережах 19-03-2020
0620U000071 Інтелектуальна інформаційна технологія автономної навігації безпілотно... 04-03-2020
0620U000070 Інформаційна технологія забезпечення безпечного проходження водних суд... 04-03-2020
0620U000069 Універсальна ресурсозберігаюча технологія збирання льону 04-03-2020
0620U000068 Технологія створення мультисенсорної системи на базі БпЛА для високото... 04-03-2020
0620U000067 Технологія визначення ризику виникнення серцевої недостатності у хвори... 28-02-2020
0620U000066 Технологія одержання неохолоджуваного чутливого елемента для фотоприйм... 28-02-2020
0620U000065 Технологія оцінки віталітетної структури дерев, чагарників та їх компо... 14-02-2020
0620U000064 Гібридна технологія виготовлення біметалевих та багатошарових виробів... 14-02-2020
0620U000063 Технологія нарощування ex vivo мультипотентних мезенхімальних стовбуро... 14-02-2020
0620U000062 Технологія застосування інсектициду біологічного походження Сезар, р.... 14-02-2020
0620U000061 Технологія формування наноструктурованих сенсорних покрить на основі п... 14-02-2020
0620U000060 Оцінка носійства мутації в генах BRCA1/2 у пацієнтів, які зазнали впли... 07-02-2020
0620U000059 Технологія створення системи технічного зору для визначення взаємного... 07-02-2020
0620U000058 Медична технологія прогнозування рецидивів тріпотіння передсердь у хво... 07-02-2020
0620U000057 Технологія біопраймування для підвищення біологічної стійкості саджанц... 07-02-2020
0620U000056 Технологія процесів рафінування, легування, модифікування і електромаг... 07-02-2020
0620U000055 Технологія одержання дисперснозміцнених матеріалів на основі міді для... 07-02-2020
0620U000054 Технологія одержання виробів з корозійностійких жароміцних сплавів з в... 07-02-2020
0620U000053 Технологія одержання йоду високої чистоти. 31-01-2020
0620U000052 Технологія визначення підвищеного ризику розвитку розсіяного склерозу... 31-01-2020
0620U000051 Комплекс заходів зі стандартизації та індексації пренатальних ультразв... 31-01-2020
0620U000050 Технологія штучного інтелекту автономного управління для оперативно-та... 31-01-2020
0620U000049 Технологія отримання сумішевого біодизельного палива 31-01-2020
0620U000048 Визначення групи несприятливого перебігу захворювання хворих на хроніч... 31-01-2020
0620U000047 Технологія бактеріологічного виділення токсигенних штамів C.difficile 31-01-2020