Останні зареєстровані технології
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0621U000121 Діагностична стратегія щодо формування метаболічних порушень у дівчат-... 24-11-2021
0621U000120 Технологія діагностики тестикулярної інтраепітеліальної неоплазії па... 24-11-2021
0621U000119 Технологія лікування еректильної дисфункції 24-11-2021
0621U000118 Технологія соціально-психологічного супроводу дітей шкільного віку, як... 24-11-2021
0621U000117 Технологія психосоціального втручання при порушених формах поведінки у... 24-11-2021
0621U000116 Медична технологія ендоскопічного лікування ускладнень панкреанекрозу 24-11-2021
0621U000115 Технологія прогнозування формувань органних і метаболічних порушень у... 24-11-2021
0621U000114 Спосіб посилення антимікробної дії 24-11-2021
0621U000113 Спосіб профілактики карієсу постійних зубів у дітей із патологією щито... 24-11-2021
0621U000112 Штам мікроорганізму Escherichia coli pRSET/TР0453 – продуцент рекомбін... 18-11-2021
0621U000111 Технологія оцінки чутливості еталонних штамів мікроорганізмів до комбі... 18-11-2021
0621U000110 Визначення клініко-патогенетичних детермінант перебігу резистентної ар... 18-11-2021
0621U000109 Медична технологія корекції дефектів дна порожнини рота та язика 18-11-2021
0621U000108 Медична технологія удосконалення фармакогенетичних методів профілактик... 18-11-2021
0621U000107 Післяопераційна профілактика рецидиву та прогресування м'язево-неінваз... 18-11-2021
0621U000106 Спосіб оцінки ефективності неоад’ювантної поліхіміотерапії у хворих на... 18-11-2021
0621U000105 Технологія магнітокардіографічного картування 18-11-2021
0621U000104 Cпосіб комбінованого лікування низькорослості у осіб препубертатного в... 18-11-2021
0621U000103 Технологія прогнозування розвитку туберкульозу у ВІЛ-інфікованих паці... 11-11-2021
0621U000102 Медична технологія удосконалення ранньої діагностики метаболічних пору... 11-11-2021
0621U000101 Технологія захисту церебральних артерій від дистальної емболії під час... 11-11-2021
0621U000100 Технологія прогнозування рівня інтерлейкіну-18 в ротовій рідині дітей,... 11-11-2021
0621U000099 Прогнозування несприятливого перебігу хронічної ішемічної хвороби серц... 11-11-2021
0621U000098 Технологія балонної протекції артерій від нецільової міграції емболізу... 11-11-2021
0621U000097 Технологія комбінованого використання математичного та фізичного фант... 11-11-2021
0621U000096 Зсувнохвильова еластометрія фіброзу печінки у хворих на неалкогольну ж... 11-11-2021
0621U000095 Технологія ендоваскулярного лікування артеріовенозних мальформацій у с... 11-11-2021
0621U000094 Технологія прогнозування розвитку СНІД-індикаторних опортуністичних ін... 11-11-2021
0621U000093 Технологія визначення вмісту металів у біосубстратах тварин методом ре... 11-11-2021
0621U000092 Персоніфікований підхід до формування засад здорового способу життя як... 11-11-2021
0621U000091 Технологія попередження розвитку рубців за умов застосування препараті... 11-11-2021
0621U000090 Технологія профілактики утворення післяопераційних рубців у пацієнтів... 11-11-2021
0621U000089 Технологія отримання інтерметалідних каталізаторів окислення оксиду ву... 11-11-2021
0621U000088 Спосіб лікування пацієнтів після мозкового півкульового ішемічного інс... 11-10-2021
0621U000087 Спосіб ультразвукової навігації для визначення положення зон росту у д... 11-10-2021
0621U000086 Розробка методу полімеразної ланцюгової реакції довжин рестрикційних ф... 11-10-2021
0621U000085 Технологія клінічної оцінки репаративного процесу в гнійній рані 11-10-2021
0621U000084 Технологія комплексного лікування пацієнтів після мозкового півкульово... 11-10-2021
0621U000083 Технологія інтегрованої 2D діагностики електричної нестабільності шлун... 11-10-2021
0621U000082 Застосування церуплазміну при гострому остеомієліті тіла нижньої щелеп... 11-10-2021
0621U000081 Застосування церулоплазміну для стимуляції остеогенезу при двобічних п... 11-10-2021
0621U000080 Технологія безпошукового кореляційно-інтерферометричного пеленгування... 11-10-2021
0621U000079 Технологія зносостійкого дугового наплавлення порошковими дротами стал... 11-10-2021
0621U000078 Технологія лікування пацієнтів з флегмонами щелепно – лицевої локаліза... 01-10-2021
0621U000077 Профілактика прееклампсії у вагітних жінок із ожирінням 01-10-2021
0621U000076 Технологія клінічної оцінки регенеративних процесів в операційних рана... 01-10-2021
0621U000075 Технологія хіміопроменевого лікування раку гортані та гортаноглотки у... 01-10-2021
0621U000074 Спосіб тотальної реконструктивної отопластики в людей із доліхоцефаліч... 01-10-2021
0621U000073 Технологія лікування місцевих променевих виразок шкіри 01-10-2021
0621U000072 Спосіб підготовки устриць до гіпотермічного зберігання для подовження... 01-10-2021
0621U000071 Спосіб оцінки ефективності лікування плоскоклітинного раку гортані та... 01-10-2021
0621U000070 Технологія плазмово-порошкового наплавлення деталей нафтогазової запір... 01-10-2021
0621U000069 Технологія попередження розвитку системного хронічного запалення у онк... 22-09-2021
0621U000068 Технологія синтезу банків фільтрів на основі частотної вибірки 22-09-2021
0621U000067 Технологія визначення екологічного ризику онкологічної патології 22-09-2021
0621U000066 Ендопротез міжхребцевого диска шийного відділу хребта при хірургічному... 22-09-2021
0621U000065 Технологія отримання композитного сорбенту «силікагель-Na2SO4». 22-09-2021
0621U000064 Медична технологія лікування холангіту, що ускладнений рубцевою непрох... 22-09-2021
0621U000063 Технологія підтримки прийняття медичних рішень при сумісному застосува... 22-09-2021
0621U000062 Технологія отримання композитного сорбенту «силікагель- CH3COONa». 04-08-2021
0621U000061 Технологія прогнозування загального виживання хворих на хронічну лімфо... 04-08-2021
0621U000060 Технологія визначення радіаційних нейроофтальмічних ефектів 04-08-2021
0621U000059 Технологія покращення експлуатаційних властивостей виробів машинобудув... 04-08-2021
0621U000058 Інформаційна мовленнєва система перетворення спонтанного мовлення на т... 04-08-2021
0621U000057 Медична технологія диференціальної діагностики та методів лікування си... 04-08-2021
0621U000056 Спосіб медикаментозної терапії пацієнтів із ортопедичними проявами хв... 04-08-2021
0621U000055 Технологія зварювання модифікованих кавітаційностійких мартенситних с... 04-08-2021
0621U000054 Технологія комп'ютерної підтримки процедури реабілітації залежних паці... 04-06-2021
0621U000053 Технологія регенерації (реставрації) потужних електровакуумних прилад... 04-06-2021
0621U000052 Формування структури і властивостей алюмінієвих, магнієвих і титанових... 27-05-2021
0621U000051 Гель для корекції простатиту та відновлення функції передміхурової зал... 27-05-2021
0621U000050 Технологія дистанційного онлайн моніторингу та обробки даних психічног... 21-05-2021
0621U000049 Спосіб дослідження стану вуглеводного обміну людини 21-05-2021
0621U000048 Новітня гібридна ливарно-СВС технологія виготовлення пласких тонкостін... 16-04-2021
0621U000047 Технологія виробництва органічних багатошарових чипсів 16-04-2021
0621U000046 Інтелектуальна технологія комп’ютерного розуміння природномовних текст... 31-03-2021
0621U000045 Технологія неінвазивної діагностики ступеня стеатозу печінки у дітей з... 31-03-2021
0621U000044 Технологія одношарового наплавлення корозійностійких сталей і сплавів,... 31-03-2021
0621U000043 Технологія хірургічної корекції мітральної недостатності в поєднанні з... 31-03-2021
0621U000042 Технологія неінвазивної діагностики стеатозу печінки у дітей з ожирінн... 11-03-2021
0621U000041 Медична технологія прогнозування розвитку гострого тканинного гіпертен... 26-02-2021
0621U000040 Технологія наноструктурування мультиспектральних халькогалогенідних ст... 26-02-2021
0621U000039 Медична технологія визначення об`єму та ступеню термічного ураження тк... 26-02-2021
0621U000038 Медична технологія послідовного місцевого та загального лікування глиб... 26-02-2021
0621U000037 Медична технологія лікування трофічних ран 26-02-2021
0621U000036 Спосіб отримання органотипової культури клітин щитоподібної залози щур... 26-02-2021
0621U000035 Технологія оздоровчих пастильних виробів на основі рослинної сировини. 17-02-2021
0621U000034 Технологія оздоровчих безклейковинних маффінів 17-02-2021
0621U000033 Технологія вирощування соняшнику за комбінованого використання мікродо... 17-02-2021
0621U000032 Програмно-апаратний комплекс акустичного моніторингу, виявлення і пеле... 17-02-2021
0621U000031 Технологія неінвазивної діагностики фіброзу печінки у хворих на хроніч... 17-02-2021
0621U000030 Технологія кремово-збивних цукерок з використанням насіння чіа 17-02-2021
0621U000029 Технологія карамелі підвищеної харчової цінності 17-02-2021
0621U000028 Технологія хліба житньо-пшеничного підвищеної харчової цінності 17-02-2021
0621U000027 Технологія глазурі кондитерської з виноградними порошками 17-02-2021
0621U000026 Автоматизована технологія управління диханням 05-02-2021
0621U000025 Технологія отримання вакцини для профілактики та лікування псевдомоноз... 05-02-2021
0621U000024 Технологія одержання протимікробної композиції на основі безклітинного... 05-02-2021
0621U000023 Екологічно безпечна технологія контролю структури та складу газорідинн... 05-02-2021
0621U000022 Інформаційна технологія інтелектуального управління конфліктними ситуа... 05-02-2021
0621U000021 Комплексна технологія покращення експлуатаційних властивостей виробів... 05-02-2021
0621U000020 Технологія штучного інтелекту для створення алгоритмів виконання різно... 05-02-2021
0621U000019 Технологія прогнозування ризику розвитку дисфункції міокарда у осіб із... 05-02-2021
0621U000018 Пластика задньої стінки хребтового каналу перфорованим нерезорбованим... 02-02-2021
0621U000017 Технологія визначення імовірності зниження поствакцинального імунітету... 02-02-2021
0621U000016 Технологія здійснення комбінованої профілактики грипу та грипоподібних... 02-02-2021
0621U000015 Технологія прогнозування серцевої недостатності у хворих з міокардитом 02-02-2021
0621U000014 Технологія інтелектуального управління гібридними системами в умовах н... 02-02-2021
0621U000013 Визначення хондрогенної активності збагаченої тромбоцитами плазми (ЗТП... 02-02-2021
0621U000012 Медична технологія визначення кардіотоксичності протипухлинних препара... 02-02-2021
0621U000011 Спосіб прогнозування прогресування атеросклеротичного процесу у хворих... 02-02-2021
0621U000010 Малоінвазивне лікування пухлин хребта. 02-02-2021
0621U000009 Хірургічне лікування внутрішньомозкових пухлин, що уражають глибинні в... 02-02-2021
0621U000008 Комплекс діагностичних заходів щодо визначення в структурах хоріона/пл... 02-02-2021
0621U000007 Технологія інвазійної діагностики та коронарного стентування пацієнтів... 02-02-2021
0621U000006 Технологія оцінки придатності сільськогосподарських угідь для запровад... 02-02-2021
0621U000005 Визначення ризику розвитку агресивної поведінки у дітей. 02-02-2021
0621U000004 Інтраопераційний електронейромоніторинг черепних нервів із використанн... 02-02-2021
0621U000003 Технологія приладо-комп’ютерної підтримки лікування адиктивних пацієнт... 02-02-2021
0621U000002 Технологія організації профілактики, виявлення, діагностики та лікуван... 06-01-2021
0621U000001 Технологія діагностики та профілактики психічних розладів у внутрішньо... 06-01-2021
0620U000158 Спосіб діагностики гіперчутливості до протитуберкульозних препаратів у... 30-12-2020
0620U000157 Спосіб прогнозування неконтрольованого перебігу бронхіальної астми 30-12-2020
0620U000156 Технологія діагностики та терапії психічних розладів у внутрішньо... 30-12-2020
0620U000155 Технологія метафілактичного лікування кальцій-оксалатного нефролітіазу... 30-12-2020
0620U000154 Спосіб діагностики вегетативно-трофічних розладів у осіб з лійкоподібн... 30-12-2020
0620U000153 Технологія діагностики сімейних та вторинних гіперхолестеринемій 30-12-2020
0620U000152 Технологія лікування фармакорезистентного змішаного епізоду біполярног... 28-12-2020
0620U000151 Технологія лікування осіб з порушенням адаптації та депресивними розл... 28-12-2020
0620U000150 Технологія алокомпозитного ендопротезування. 28-12-2020
0620U000149 Технологія використання зелених добавок для стимуляції метанового бро... 28-12-2020
0620U000148 Технологія лікування фармакорезистентного шизоафективного розладу зміш... 28-12-2020
0620U000147 Виготовлення ґрунтових субстратів на основі місцевих сировинних ресурс... 28-12-2020
0620U000146 Технологія корекції аортальної вади та патології аорти вади у вагітно... 28-12-2020
0620U000145 Технологія комбінованої терапії фармакорезистентного змішаного епізоду... 28-12-2020
0620U000144 Пристрій, за допомогою якого виконують вправлення заднього фіксованого... 28-12-2020
0620U000143 Технологія лікування хворих з розладами адаптації внаслідок постійного... 28-12-2020
0620U000142 Медична технологія удосконалення ранньої діагностики ендотеліальної ди... 18-12-2020
0620U000141 Скринінг геріатричних синдромів (ГС: старечої астенії, падінь та сарко... 18-12-2020
0620U000140 Спосіб двохетапної діагностики вторинного остеопорозу в осіб із хвороб... 18-12-2020
0620U000139 Спосіб прогнозування тривалості життя у хворих на ішемічну хворобу сер... 18-12-2020
0620U000138 Транслокація передньої стулки мітрального клапана до фіброзного кільця... 18-12-2020
0620U000137 Технологія неінвазивного контролю гемодинаміки на етапах операції коро... 18-12-2020
0620U000136 Технологія заміщення післярезекційного дефекту періацетабуляної ділянк... 10-12-2020
0620U000135 Технологія кодування та декодування цифрової інформації у вигляді біто... 10-12-2020
0620U000134 Ш-подібна пластика лівого передсердя при лівій атріомегалії 10-12-2020
0620U000133 Медична технологія удосконалення діагностики фенотипів хронічного обст... 10-12-2020
0620U000132 Комплексне застосування ультразвукового та цитологічного досліджень дл... 10-12-2020
0620U000131 Спосіб визначення тактики хірургічного лікування мікрокарцином щитопод... 10-12-2020
0620U000130 Діагностика ушкоджень передньо-латеральної нестабільності гомілковосто... 10-12-2020
0620U000129 Технологія використання картонної тари під час виготовлення та зберіга... 10-12-2020
0620U000128 Технологія виготовлення мікрофільмів страхового фонду документації з в... 10-12-2020
0620U000127 Інформаційна технологія комплексного розпізнавання радіовипромінюючих... 10-12-2020
0620U000126 Алгоритм супресивної терапії пролактиноми в залежності від клініко-гор... 10-12-2020
0620U000125 Технологія створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформа... 10-12-2020
0620U000124 Скринінг акромегалії на етапах первинної та вторинної медичної допомог... 10-12-2020
0620U000123 Технологія комбінованого лікування гемангіом та дифузних форм артеріов... 10-12-2020
0620U000122 Автоматизовані цифрові технології для технологічних операцій контролю... 10-12-2020
0620U000121 Технологія прогнозування результатів ендопротезування колінного суглоб... 10-12-2020
0620U000120 Cпосіб діагностики гіпертрофічної кардіоміопатії 10-12-2020
0620U000119 Технологія комбінованої ЕКГ та пульсометричної діагностики 23-11-2020
0620U000118 Спосіб визначення внутрішньосуглобового тиску у кульшовому суглобі в... 23-11-2020
0620U000117 Технологія оцінки ризиків погіршення здоров’я підлітків в процесі їх п... 23-11-2020
0620U000116 Технологія оптимізації фізичної активності підлітків із вторинними кар... 23-11-2020
0620U000115 Технологія етапної реабілітації дітей та підлітків з цукровим діабето... 23-11-2020
0620U000114 Технологія контролю якості багатокомпонентної сировини для біогазових... 23-11-2020
0620U000113 Технологія комплексного застосування стимуляторів азотфіксації в агрот... 23-11-2020
0620U000112 Технологія комплексного забезпечення ефективного гемостазу у хворих на... 23-11-2020
0620U000111 Технологія визначення періоду статевого розвитку дітей та підлітків за... 23-11-2020
0620U000110 Технологія для системи первинної обробки радіолокаційних сигналів, від... 25-09-2020
0620U000109 Технологія прогнозування виникнення рецидивів у хворих на диференційов... 16-09-2020
0620U000108 Технологія профілактики виникнення рецидивів диференційованого раку щи... 16-09-2020
0620U000107 Телескопічний ендопротез при протезуванні ушкоджених хребців. 16-09-2020
0620U000106 Технологія створення транспедикулярного гвинта системи стабілізації хр... 16-09-2020
0620U000105 Спосіб виробництва інноваційних продуктів із зерна пшениці спельти 16-09-2020
0620U000104 Технологія пластики дефекту тазового дна після екстралеваторної евісце... 08-09-2020
0620U000103 Технологія відмежування серединної лапаротомної рани черевної стінки п... 08-09-2020
0620U000102 Технологія оцінки ефективності неоад’ювантної хіміотерапії вторинно-на... 27-08-2020
0620U000101 Технологія лікування ентеральної недостатності після мультіорганних вт... 27-08-2020
0620U000100 Визначення ризику розвитку вторинних солідних пухлин у хворих на хроні... 27-08-2020
0620U000099 Технологія хірургічного лікування вродженого кіфозу. 27-08-2020
0620U000098 Технологія вимірювання акустичних навантажень на газодинамічному модел... 27-08-2020
0620U000097 Технологія вирощування екологічної суниці в Правобережному Лісостепу У... 27-08-2020
0620U000096 Технологія профілактики негативного впливу на гормональний статус вагі... 13-08-2020
0620U000095 Технологія прогнозування розвитку дефіциту CD8+T-лімфоцитів у хворих н... 13-08-2020
0620U000094 Спосіб комбінованого ад'ювантного лікування раку ендометрія І-ІІ стаді... 13-08-2020
0620U000093 Технологія корекції порушень, що виникають за умов фетоплацентарної не... 13-08-2020
0620U000092 Немедикаментозна корекція станів у хворих на цукровий діабет 2 типу з... 13-08-2020
0620U000091 Комплексна терапія хворих на цукровий діабет 2 типу з гіперурикемією 13-08-2020
0620U000090 Технологія ендоваскулярного екстрасакулярного лікування фузіформних ан... 13-08-2020
0620U000089 Технологія одержання спеціального високоміцного чавуну з кулястим граф... 13-08-2020
0620U000088 Інформаційна технологія обробки сигналів в оглядових радіолокаційних с... 13-08-2020
0620U000087 Технологія механізованого дугового зварювання при ремонті магістральни... 13-08-2020
0620U000086 Технологічні основи одержання алюмінієвих лігатур та високоміцних лива... 13-08-2020
0620U000085 Інформаційна технологія дистанційної реєстрації загроз біобезпеці питн... 13-08-2020
0620U000084 Технологія оцінки стану процесів ліпопероксидації та антиоксидантної в... 01-07-2020
0620U000083 Технологія профілактики та лікування уражень шлунково-кишкового тракту... 01-07-2020
0620U000082 Технологія ендоваскулярної оклюзії аневризм аферентних судин артеріове... 25-06-2020
0620U000081 Високоточне визначення параметрів руху високодинамічних літальних апар... 10-06-2020
0620U000080 Технологія оцінки впливу паратипових факторів на формування високопрод... 26-05-2020